زندگی در سردترین روستای جهان!

[ad_1]

برترین‌ها: اگر فکر می‌کنید زمستان به شهر شما آمده، این عکس‌ها از روستای اویمیاکون در روسیه، سردترین روستای روی زمین، نظر شما را عوض می‌کند. این روستا با پایین‌ترین دمای منفی ۷۱.۲ درجه سانتیگراد که در سال ۱۹۲۴ اتفاق افتاد و میانگین دمای منفی ۵۰ درجه سانتیگراد در ماه ژانویه، سردترین مکان مسکونی روی این سیاره است.

عکاس نیوزیلندی «آموس چپل» تصمیم گرفته از یاکوتسک، سردترین شهر زمین، یک سفر دو روزه به این روستا داشته باشد تا از زندگی روزمره در آن عکاسی کند. او می‌گوید در این روستا گاهی بزاق در دهان منجمد شده و مانند سوزن در لب هایتان فرو می‌رود. در این روستا ماشین‌ها باید در گاراژ‌های گرم گذاشته شوند و در فضای بیرون باید مدام روشن بمانند درغیر اینصورت دیگر روشن نمی‌شوند.

 
عکاسی از سردترین روستای زمین 
 
عکاسی از سردترین روستای زمین 
 
عکاسی از سردترین روستای زمین 
 
عکاسی از سردترین روستای زمین 
 
عکاسی از سردترین روستای زمین 
 
عکاسی از سردترین روستای زمین 
 
عکاسی از سردترین روستای زمین 
 
عکاسی از سردترین روستای زمین 
 
عکاسی از سردترین روستای زمین 
 

عکاسی از سردترین روستای زمین
 
عکاسی از سردترین روستای زمین

 

[ad_2]