معما‌های کودکانه که بزرگسالان را هم گیج می‌کنند!

[ad_1]

برترین‌ها: یادتان می‌آید در کودکی ذهنتان درگیر چه معما‌های ساده‌ای می‌شد؟ اما همه معما‌های کودکانه به این سادگی نیستند، خیلی از آن‌ها شما را واقعا به دام می‌اندازند حتی اگر بزرگ شده باشید.
۱. به جای علامت سوال چه عددی باید قرار گیرد؟
 
معما‌های کودکانه که بزرگسالان را هم گیج می‌کنند!
۲. کدام اعداد جا افتاده اند؟
 
معما‌های کودکانه که بزرگسالان را هم گیج می‌کنند!
 
۳. شما مالک دو کارخانه کفش هستید و با یک مشکل روبرو هستید: کارگرانتان کفش‌های زیادی را می‌دزدند. شما باید روشی پیدا کنید تا بدون هزینه اضافی مانع آن‌ها شوید.
 
معما‌های کودکانه که بزرگسالان را هم گیج می‌کنند!
۴. همه آدم برفی‌ها با بقیه فرق دارند؛ به جز؟
 
معما‌های کودکانه که بزرگسالان را هم گیج می‌کنند!
۵. یک خط اضافه کنید تا معادله درست شود

معما‌های کودکانه که بزرگسالان را هم گیج می‌کنند!
 
جواب‌ها:
 
۱.
معما‌های کودکانه که بزرگسالان را هم گیج می‌کنند!
۲.
معما‌های کودکانه که بزرگسالان را هم گیج می‌کنند!
۳.
معما‌های کودکانه که بزرگسالان را هم گیج می‌کنند!
۴.
معما‌های کودکانه که بزرگسالان را هم گیج می‌کنند!
۵.
معما‌های کودکانه که بزرگسالان را هم گیج می‌کنند!

[ad_2]