از دیدن این عکس‌ها تپش قلب می‌گیرید

[ad_1]

برترین‌ها: موقعیت‌های زیادی در دنیا وجود دارد که ضربان قلبتان را بالا می‌برد: حمله زنبورها، شکستن شیشه اتومبیل، پرش از ارتفاع و … همه ما این لحظات عجیب را تجربه کرده ایم، اما بهتر است همیشه با شوخی با آن‌ها برخورد کنیم و نترسیم.

نگران نباشید، کلاه ایمنی داره!

از دیدن این عکس‌ها تپش قلب می‌گیرید
وقتی تو دستشویی با این صحنه مواجه میشی!
از دیدن این عکس‌ها تپش قلب می‌گیرید
نمیتونم این رو ببینم…
از دیدن این عکس‌ها تپش قلب می‌گیرید
اگه بدون اینکه بالا رو نگاه کنه، دوش آب رو باز میکرد….
از دیدن این عکس‌ها تپش قلب می‌گیرید
نوش جان!
از دیدن این عکس‌ها تپش قلب می‌گیرید
 
«نزدیک بود» به معنای واقعی کلمه!
از دیدن این عکس‌ها تپش قلب می‌گیرید
 
یک روز کاملا عادی!
از دیدن این عکس‌ها تپش قلب می‌گیرید
 
گردش هیجان انگیز!
از دیدن این عکس‌ها تپش قلب می‌گیرید
 
«قانون» و «خطر» برای این مرد هیچ معنایی نداره!
از دیدن این عکس‌ها تپش قلب می‌گیرید
 
مثل اینکه بازی زیادی احساساتی بوده!
از دیدن این عکس‌ها تپش قلب می‌گیرید
 
فرار!
از دیدن این عکس‌ها تپش قلب می‌گیرید
 
قرار نبود این اتفاق بیفته!
از دیدن این عکس‌ها تپش قلب می‌گیرید
 
حمله زنبورها!
از دیدن این عکس‌ها تپش قلب می‌گیرید
 
یک لحظه قبل از حادثه!
از دیدن این عکس‌ها تپش قلب می‌گیرید
 
باید این خونه رو سوزوند!
از دیدن این عکس‌ها تپش قلب می‌گیرید
 
تله کابین کوه هوآ در چین
از دیدن این عکس‌ها تپش قلب می‌گیرید
 
استراحت ترسناک!
از دیدن این عکس‌ها تپش قلب می‌گیرید

[ad_2]