هنرنمایی سایه‌ها را در این تصاویر ببینید

[ad_1]

برترین‌ها: انسان‌ها هزاران سال پیش در حالی که در غار دور آتش نشسته بودند متوجه زیبایی خیره‌کننده سایه‌های متحرک شدند. در قرن‌های بعد در سراسر جهان نمایش‌های سایه بازی راه افتاد که با موجودات، قهرمان‌ها و شیاطین تخیلی خود انسان‌ها را به دنیای دیگری می‌بردند. اما گاهی هیچ دخالت انسانی در کار نیست و طبیعت خودش به شکل یک هنرمند واقعی دست به کار می‌شود. در این مطلب مجموعه تصاویر جالبی از هنرنمایی سایه‌ها را مشاهده می‌کنید.
 
هنرنمایی سایه ها را در تصاویر زیر ببینید
 
هنرنمایی سایه ها را در تصاویر زیر ببینید
 
هنرنمایی سایه ها را در تصاویر زیر ببینید
 
هنرنمایی سایه ها را در تصاویر زیر ببینید
 
هنرنمایی سایه ها را در تصاویر زیر ببینید
 
هنرنمایی سایه ها را در تصاویر زیر ببینید
 
هنرنمایی سایه ها را در تصاویر زیر ببینید
 
هنرنمایی سایه ها را در تصاویر زیر ببینید
 
هنرنمایی سایه ها را در تصاویر زیر ببینید
 
هنرنمایی سایه ها را در تصاویر زیر ببینید
 
هنرنمایی سایه ها را در تصاویر زیر ببینید
 
هنرنمایی سایه ها را در تصاویر زیر ببینید
 
هنرنمایی سایه ها را در تصاویر زیر ببینید
 
هنرنمایی سایه ها را در تصاویر زیر ببینید
 
هنرنمایی سایه ها را در تصاویر زیر ببینید

[ad_2]