لک‌لکی که هر سال هزاران کیلومتر برای دیدن یارش سفر می‌کند

[ad_1]

برترین‌ها: داستان عاشقانه و جذاب این لک‌لک‌ها، کلپتان و مالنا، همه مردم جهان را تحت تاثیر قرار داده است. کلپتان، لک لک نر وفادار، امسال برای شانزدهمین بار ۱۳۰۰۰ کیلومتر پرواز کرد تا نزد جفت ناتوان خود بازگردد که دیگر نمی‌تواند پرواز کند.
 
لک‌لکی که هر سال هزاران کیلومتر برای دیدن یارش سفر می‌کند
 
ماجرا از ۲۰ سال پیش شروع شد، زمانی که مرد مهربانی این لک لک ماده را پیدا کرد که به شدت توسط شکارچیان آسیب دیده بود و تصمیم گرفت به او شانس زندگی دوباره بدهد. بنابراین مالنا را به خانه برد و از او نگهداری کرد.
 
لک‌لکی که هر سال هزاران کیلومتر برای دیدن یارش سفر می‌کند
 
روی پشت بام خانه این مرد بود که مالنا و کلپتان عاشق هم شدند و زندگی خود را آغاز کردند. به نظر می‌رسید رابطه آن‌ها محکوم به فنا است، چون مالنا نمی‌توانست پرواز و در پایان تابستان با جفتش مهاجرت کند.
 
لک‌لکی که هر سال هزاران کیلومتر برای دیدن یارش سفر می‌کند
 
با این وجود عشق آن‌ها همچنان ادامه یافت. کلپتون هر سال اواخر تابستان مالنا را ترک و به آفریقای جنوبی سفر می‌کند، اما دوباره در آغاز بهار نزد او برمی‌گردد.
 
لک‌لکی که هر سال هزاران کیلومتر برای دیدن یارش سفر می‌کند
 
لک‌لکی که هر سال هزاران کیلومتر برای دیدن یارش سفر می‌کند
 
لک‌لکی که هر سال هزاران کیلومتر برای دیدن یارش سفر می‌کند
 
لک‌لکی که هر سال هزاران کیلومتر برای دیدن یارش سفر می‌کند

[ad_2]