رهبر انقلاب: حضور مردم سایه جنگ را از کشور رفع کرده، نه مسئولین

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید