چرا ترامپ در سخنرانی کنگره به روسیه اشاره نکرد؟

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید